BEVA

A befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére nemcsak befektetési vállalkozások, hanem egyéb szervezetek, így bankok, szakosított hitelintézetek és szövetkezeti hitelintézetek is jogosultak. Azok a befektetési szolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek, amelyek értékpapír-bizományosi vagy kereskedelmi tevékenységet, portfolió-kezelést, értékpapír-letétkezelést és ehhez kapcsolódó szolgáltatást, értékpapír-letéti őrzést, értékpapírszámla-vezetést, valamint ügyfélszámla-vezetést végeznek, kötelesek csatlakozni a befektetők biztonságának növelése érdekében létrehozott Befektető-védelmi Alaphoz (BEVA). A BEVA feladata a befektetők követeléseinek befagyása esetén a befektetők részére meghatározott kártalanítási összeg megfizetése. (Befagyott követelésnek minősül, ha az Alap tagja az értékpapírügyletből eredő követelést az esedékességet követő öt napon belül nem tudja a befektető rendelkezésére bocsátani.)

Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére befagyott követelését - személyenként és befektetési szolgáltatónként összevontan - legfeljebb hatmillió forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként. 1 millió forintos összeghatárig 100%-os kártérítést fizet az Alap, 1 millió forint összeghatár felett már csak 1 millió forintot és az ezen felüli rész (természetesen maximum 6 millióig) 90%-át. A kártalanítást pénzzel vagy a befektetővel való megállapodás alapján állampapírral kell teljesíteni.

(Forrás: Origo, Üzleti Negyed)